Autrique huis

Tussen het bouwjaar (1893) en het midden van de jaren ‘90 onderging het Autrique-huis verschillende transformaties, zowel wat betreft de decoratieve elementen als de inrichting van de kamers en de uitrusting. De opdracht van architect Francis Metzger bestond er dus in om de originele bezieling terug te vinden die Horta aanspoorde tijdens de creatie.

Er waren weinig oude documenten beschikbaar. Het team diende zich te laten leiden door het huis zelf en zodoende te werk te gaan als archeologen. Bodem- en muuronderzoek, de verf laag na laag verwijderen, met alle details rekening houden : door dit werk van de lange adem konden alle keuzes die op de werkplaats gemaakt werden gestaafd worden.

https://www.autrique.be